Bent u op zoek naar een goede fysiotherapeut in Geleen?
Bij Fysiotherapie Lindenheuvel bent u in bekwame handen.

Fysiotherapie voor kinderen

Kinderfysiotherapie

Uw Specialist :

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding Kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen tot 18 jaar. Onze kinderfysiotherapeuten werken altijd volgens een behandelplan en overleggen waar nodig artsen, leerkrachten, logopedisten of ergotherapeuten.

Met welke klachten naar de kinderfysiotherapeut?

Al bij zuigelingen kunnen er signalen wijzen op motorische problemen bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite hebben met het veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Ook dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.

Procedure kinderfysiotherapie

Onze kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld krijgen van het motorisch niveau van uw kind. Hij/zij verzamelt informatie bij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Ook wordt uw kind onderzocht en worden er enkele tests gedaan. Daarna bespreekt de kinderfysiotherapeut zijn/haar bevindingen en stelt een behandelplan op. Behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving.

De behandelruimte is speciaal ingericht voor het werken met kinderen. Ook het oefenmateriaal dat wij gebruiken, is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis oefenen. Indien nodig kan onze kinderfysiotherapeut uw kind ook thuis behandelen. Dit doen we vaak bij kinderen van 0 tot 2 jaar of bij kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

Verwijzing en vergoeding kinderfysiotherapie

Meestal signaleren ouders of de leerkrachten dat een kind motorische problemen heeft of in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Maar soms ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts of de kinderrevalidatiearts. U kunt ook zonder verwijsbriefje bij onze kinderfysiotherapeut terecht. De behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.